Derneğimizden Haberler

 

bülten-52  yayımlandı.

 

Açmak için tıklayın.

 


 

rüzgâr değil yaprağı kımıldatan:

 

Türkiye’de Çevre Sorunlarının Kültürel Boyutlarına Yeni Bakışlar

 

2015 yılında yapılan Çevre ve Kültür sempozyumunda sunulan ve makaleye dönüştürülen 8 bildiriden oluşan, Gönül A. Pultar ve Emine O. İncirlioğlu tarafından derlenen kitap, önümüzdeki günlerde çıkıyor. Bu çalışmamızın kapak tasarımını da, daha önce gerek kitap gerekse sempozyum kitapçıkları ile ilk bültenlerimizin tasarımlarını yapmış olan Alper Yurtseven üstlendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


The Turkish-American Conundrum yayımlanıyor

 

KAD tarafından 2014 ve 2016’da düzenlenen sırasıyla “Introduction to Turkish-American Studies” (Türk-Amerikan Araştırmalarına Giriş) başlıklı çalıştay ile “Turkish-American Studies” (Türk-Amerikan Araştırmaları) başlıklı sempozyuma sunulan bildirilerden bir seçkinin makaleye dönüşmüş metinlerini içeren The Turkish-American Conundrum: Immigrants and Expatriates Between Politics and Culture (Türk-Amerikan Muamması / Kelime Oyunu: Politika ile Kültür Arasında Göçmenler ve Gurbetçiler) adlı derleme, İngiltere’de Cambridge Scholars Publishing tarafından yayımlanacaktır. Her iki toplantıda eş-düzenleyiciler olmuş olan Belma Ötüş Baskett, Louis Mazzari ve Gönül Pultar, eş-derleyenler olarak yayıneviyle sözleşme imzalamışlardır. Kitabın önümüzdeki sonbaharda çıkması beklenmektedir.

Fotoğrafta ABD’ye bilinen ilk Osmanlı göçmeni, deve bakıcısı olarak görev yaptığı Amerikan ordusunda “Hi Jolly” denilen Hacı Ali (1828-1902)’nin anısına Arizona’da dikilmiş anıt görülüyor.

    


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

bülten 52

 

 

bülten'in 52. sayısı çıktı. Açmak için başlığa ya da antete tıklayınız.

 

 

 


"Çevre ve Kültür" kitaplaşıyor

 

Çevre ve Kültür (2015) sempozyumunun bildirilerinden oluşan derleme kitap yayına hazırlanmaktadır. Kitap hakkında detaylı bilgi bülten'in 47. sayısında ulaşılabilir.


 

Haberleşme Listemiz

 

bilimselhaber@kulturad.org

 

Elektronik haberleşme listemiz, Aralık 2015 itibarıyla 1553 üyeye ulaştı. Listeye üye olmak için yukarıdaki başlığı tıklayınız.

 


Üyelik Başvurusu

 

Derneğe üye olmak üzere başvurmak için yukarıdaki başlığı tıklayınız.