Gülriz Büken


İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bilkent Üniversitesi

06533 Bilkent

Ankara

 

tel: +90 312 290 23 41

faks: +90 312 290 28 20

e-posta: <buken@bilkent.edu.tr>

 

web sitesi: <http://www.bilkent.edu.tr/~buken/>

 

Doç. Büken TKAG üyeliği sırasında bu görevdeydi, hâlen emeklidir.

 

jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 cherry jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 flu game jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 french jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 gym jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 ovo jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 unc jordan 12 wings jordan 12 wings jordan 12 wings