Gülriz Büken


İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bilkent Üniversitesi

06533 Bilkent

Ankara

 

tel: +90 312 290 23 41

faks: +90 312 290 28 20

e-posta: <buken@bilkent.edu.tr>

 

web sitesi: <http://www.bilkent.edu.tr/~buken/>

 

Doç. Büken TKAG üyeliği sırasında bu görevdeydi, hâlen emeklidir.