Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak

  

 

Agir.jpeg

Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak: Sovyet-sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Kültürel Kimlik Arayışı ve Müzakeresi. Derleyen Gönül Pultar. İstanbul: Tetragon Yayınları, 2012. xvi + 403 s.

 

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beş Türk Cumhuriyeti bağımsızlığa kavuştu. Geçen yirmi yıl içinde kendilerine nasıl bir yol çizdiler, ne tür bir kültürel kimlik benimsemeye yöneldiler? Bu süreç içinde hangi etkenler rol oynadı? Geride bıraktıklarının yüküyle dolu "ağır gökyüzü" onların "kanat çırpma"larına ne denli olanak tanıdı? Kitabın yazarları bu tür sorulara yanıt getirmekteler.

 

İçindekiler

 

1. Giriş: Mucize, Fırsat, Külfet - Gönül Pultar 

 

2. Azerbaycan'ın Ulusal Kimlik Sorunu - Nesib Nesibli

 

3. Çarlık Rusyası ile Sovyetler Birliği'nin Siyasaları Ardından Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası - Mehmet Yüce

 

4. Kırgızistan'da Ulusal Kimlik ve Aşiret Politikası - Saltanat Berdikeeva

 

5. Sovyet-sonrası Kazakistan'da Dil Siyaseti ve Dilsel Kimlik - Candan Badem

 

6. Özbek Kimliğinin Arkeolojisi - Alisher İlkhamov

 

7. İmkânsızı Yerine Getirme Sanatı: Siyasal Simgecilik ve Sovyet-sonrası Türkmenistan'da Ulusal Kimlik ile Kolektif Bellek Yaratılışı - Michael Denison

 

8. "Nakkareni Çal ki Güç Kazanalım": Orta Asya'daki Uygur Diyasporasında Toplumsal ve Müziksel Değişim - Feza Tansuğ

 

9. Azerbaycan ve Orta Asya'da Değişim Sürecinde Ortaya Çıkan Turancı Siyasal Hareketler ( 1989-2007) - Farti Türk

 

Kaynakça

 

Dizin

 


Kitabımız hakkında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Murat Yorulmaz tarafından yazılan ve ESBA Dergisi Haziran 2012 Cilt:3 Sayı:2'de 75 - 78 sayfa aralığında yayınlanan Kitap Tahlili'ne ulaşmak için burayı tıklayınız.

 

bülten 40

 

bulten-40-antet.gif

 

bülten'in 40. sayısı çıktı. pdf formatında indirmek için başlığı tıklayınız.


Mekân ve Kültür Yayımlandı

 

Mekân ve Kültür (2011) sempozyumunun bildirilerinden oluşan kitap Tetragon İletişim Hizmetleri A. Ş.  tarafından yayımlandı. Ayrıntı için başlığı tıklayınız.