Zeynep Akture

Mimarlık Bölümü

Mimarlık Fakültesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Gülbahçesi Kampüsü

35430 Urla

İzmir

 

tel.: +90 232 750 7015    

faks: +90 232 750 7012

e-posta: <zeynepakture@iyte.edu.tr>