Barış Kılıçbay

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji bölümü

Gölköy - 14280 Bolu

 

tel.: +90 374 254 1000/1254

e-posta: <bariskilicbay@superonline.com>