Etkinliklerimiz

Derneğimizin temel amacı Türkiye'de insan ve toplumbilimlerinde kültür araştırmaları yaklaşımını yerleştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları desteklemektir. Bunu sağlamak için araştırıcılar arasında etkileşim ve iletişimi geliştirmek üzere aşağıdaki bilimsel etkinlikleri gerçekleştiriyoruz (ilgilendiklerinizin üzerine tıklayın):

 

Konferanslar/Söyleşiler

Çalıştaylar

Sempozyumlar 

 

Bu toplantılarda sunulan bildiriler arasından yapılan seçkileri kitap olarak yayımlamaktayız.

 

Gerek derneğin etkinliklerine gerekse kültür araştırmaları alanında diğer etkinliklere ilişkin haber, yorum ve görüşler ise bülten adlı elektronik haber bültenimizde yer almaktadır. Ayrıca bu alanla ilgili birçok duyurunun yer aldığı bir elektronik iletişim ağımız (BilimselHaber) bulunmaktadır.