Gönül Pultar

Bilkent Üniversitesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

06533 Bilkent - Ankara

 

Tel: +90 312 290 20 44

Faks: +90 312 266 50 71

E-posta: <gpultar@kulturad.org

 

Dr. Pultar TKAG üyeliği sırasında bulunduğu bu görevden 2004 yılında 
emekli olmuştur. (Sadece e-posta adresi güncellenmiştir.)