Gülriz Büken

 

Bilkent Üniversitesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih Bölümü

06533 Bilkent - Ankara

 

Tel: +90 312 290 23 41

Faks: +90 312 290 28 20

E-posta: <buken@bilkent.edu.tr>

Web sitesi: <http://www.bilkent.edu.tr/~buken/>

 

Doç. Dr. Büken TKAG üyeliği sırasında bulunduğu bu görevden 2009 yılında emekli olmuştur.