Güncel Önkal

 

Felsefe Bölümü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Maltepe Üniversitesi

Marmara Eğitim Köyü

34857 Maltepe

İstanbul

 

tel.: +90 216 626 1050 / 2232

faks: +90 216 626 1113

e-posta: <guncelonkal@maltepe.edu.tr>