Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir

Derleyen: Gönül Pultar
Yayıncı: Kültür Araştırmaları Derneği


İstanbul

Nisan 2016


616 sayfa

45 TL.

Temin için: bilgi@kulturad.org

 


KAD'ın Işık Üniversitesi ile birlikte düzenlediği "İç/Dış Göç ve Kültür" sempozyumunun bildirilerinden hazırlanan seçki, derleyenin kapsamlı Giriş'inden sonra on sekiz makale içermektedir.
 

Yeryüzündeki hemen her siyasal gelişme Türkiye’ye göçü tetiklemiş, Türkiye’deki hemen
her siyasal gelişme de hem iç hem dış göçe yol açmış; her bir göç hareketi ise, değişik oranlarda toplumu ve sonuçta kültürü şekillendirmiştir.

Ülkenin yeniden bir göç dalgası ile karşı karşıya kaldığı bu günlerde değişik disiplinlerden ve uluslardan göç uzmanları bu dalganın nasıl bir sosyo-kültürel tablonun üzerine konumlandığını ortaya koyuyorlar. Nermin Abadan-Unat, Kemal Karpat, O. Can Ünver, Jülide Akyüz, Nejla Günay, Nebahat Oran Arslan, Orhan Deniz, Erol Etlan, Zuhal Güler, Hayriye Memoğlu-Süleymanoğlu, Sibel Ercan, Lea Nocera, Béatrice Hendrich, Nihan Eren, Sema Erder, Barbara Pusch, Alper Maral, Müzeyyen Güler ve Aslı Didem Danış kültür araştırmalarının eleştirel süzgeciyle yirmi birinci yüzyılın başlarında iç ve dış göçte oluşan en son eğilimleri çözümlüyor, Türkiye’de göç konusundaki gelişmelerin bir durum saptamasına girişiyorlar.

Göçün yol açtığı dönüşümler ve sorunlarla, çarpıcı bir Türkiye portresi beliriyor.