Zuhal Güler

 

Sosyoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

14030 Gölköy

Bolu

 

tel.:  +90 374 253 4324

faks: +90 374 253 4642

e-posta: <zuhalguler69@hotmail.com>