Kimlik ve Kültür

 

 
III. Kültür Araştırmaları Sempozyumu  "Kimlik ve Kültür"
Koç Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi işbirliği ile
 
14-17 Haziran 2005, İstanbul
 
 
Sempozyum yayınları Kimlikler Lütfen ve Ağır Gükyüzünde Kanat Çırpmak için tıklayınız.
 
 
SEMPOZYUM PROGRAMI