KL-Kapak.jpg

Pultar, Gönül (Der.). Kimlikler Lütfen: Türkiye Cumhuriyeti'nde Kültürel Kimlik Arayışı ve Temsili. Ankara: ODTÜ Yayıncılık, 2009. 478 s. ISBN 978-9944-344-78-4

 

Türkiye Cumhuriyeti 90. yılına doğru yol alırken, bir kimlik krizine doğru mu gidiyor?

Kültürel kimlik konusu, son yıllarda gündemin ön sıralarına yerleşirken, çeşitli iç ve dış etkenler, gittikçe giriftleşen, alacağı yön tam kestirilemeyen, bir kimlik sorunu yaratmakta... Gelişmeleri, her türlü siyasal gündemin dışında ve ötesinde, bilimsel bir ortamda, tarihsel bağlam içinde, değişik açılardan değerlendirmenin, bir durum saptaması yapmanın gereği ortadadır.

Kimlikler Lütfen, bir "durma ve düşünme" olanağı yaratarak, tam da bunu gerçekleştiriyor. Değişik disiplin ve uzmanlık alanından gelen otuz Türk ve yabancı bilim adamı, hiçbir ideoloji yüklenmeksizin kaleme aldıkları makalelerde düşündürücü ve ufuk açıcı yorumlar getiriyorlar. Gerçekleştirdikleri derinlikli analizler, Türkiye Cumhuriyeti'nde kimlik ve özellikle kültürel kimlik konusunun, herhangi bir siyasal demeç ya da yalınkat propaganda, sığsuçlama ya da üstünkörü hükümle geçiştirilemiyecek kadar katmanlı ve karmaşık olduğunu gösteriyor.

 

Temin Adresi:

 

ODTÜ Yayıncılık

İnönü Bulvarı, ODTÜ Yerleşkesi

06531 Ankara

 

Tel: 0312 210 3870  Faks: 0312 210 1549  

e-posta: odtuyayincilik@odtuyayincilik.com.tr

 


İÇİNDEKİLER

Giriş: Ulus İnşasından Kimlik Sorununa / Gönül Pultar

I. Kültürel Kimliğe Genel Bakış

1. Kültür, Kimlik ve Kimlikler / Bozkurt Güvenç
2. Kimlik ve Bilinç / Nur Yalman
3. Sistem Kurucu ve Sistem Dönüştürücü Bir Toplumsal Gerçeklik Olarak Kültürel Kimlik Olgusunu Yeniden Düşünmek / E. Fuat KeymanII. Cumhuriyet Kurulurken Kültürel Kimlik Arayış ve (Yeniden) Müzakeresi

4. Kimlik ve Söylemlerde Katmanlar
5. Geç Osmanlı İmparatorluğu’nun Modernleşmesi Çerçevesinde Kimlik Sorunsalı / Mustafa Gencer
6. Pantürkizm: Dün, Bugün, Yarın / Jacob M. Landau
7. Türk Ulusal Kimliğinin Mitik Temelleri: Nutuk’un Yakın Okunması / Aysel Morin
8. Erken Cumhuriyet Dönemi (1928–1945) Ders Kitaplarında Kadınlık ve Erkeklik Kurguları / Tuba Kancı
9. Dil Reformu Toplumu Nasıl Böldü / Geoffrey Lewis
10. Alevî Âyinlerine İ1işkin 1915–1940 Döneminde Yayımlanan Metinlerde Alevî Kimliğinin Temsili / Fahriye Dinçer
11. “Madamlar Yavaş Yavaş Ortadan Kayboluyorlar”: Erken Cumhuriyet Dönemi Kampanyaları ve Yahudi Kimliği / Nuran Savaşkan–AkdoğanIII. Kültürel Kimliğin Genetik, Etnik, Dinsel, Dilsel ve Ulusal Boyutları

12. Anadolu’nun Biyolojik ve Kültürel Çeşitliliğini Anlamada Genetik Bilginin Önemi / Ömer Gökçümen
13. Etnik ve Kültürel Kimliklerin Dışlanma Üzerinden Kurulması: Tur’Abdin Süryânîleri / Abdurrahim Özmen
14. Dört Analitik Terim Ölçeğinde İslâmcı Kimlik / Mehmed Kürşad Atalar
15. Türkiye’de İslâm’ın Modern Görünümleri ve Medya Araçları: Samanyolu–TV Örneği / Özlem Avcı
16. Türkiye’de Alternatif Kimlik Oluşumları: Ankaralı Protestanlar Örneği / Nilüfer Nahya
17. Çingene Olduğu Düşünülen Gruplarda Kimlik: Teber (Abdal) / Suat Kolukırık
18. “Gizli Dil” ve Abdal/Teber/Geygelli Kimliği / Mahmut Sarıkaya
19. Türkiye’de Ulusal Kimliğin Tanımını Değiştirme Çabası: Devlet Katında Nâzım Hikmet’in Değişen İmgesi / Bilgen SütçüoğluIV.
Kültürel Kimlik Oluşumunda Metin ve Mekân

20. Türk Basınında “AB’ye Adaylık” Açısından Türk Ulusal Kimliğinin Tasarlanması / Füsun Alver
21. Kadına Destan Yazmak, Kadını Tarihe Yazmak: Ayla Kutlu ve Kadın Destanı / Dilek Direnç
22. Ergen Kimliğinde Düşler ve Kâbuslar: Taksim–Beyoğlu Civarında Yaşayan Gençlikte Kimlik ve “Melez”lik / Gönül Demez
23. “35,5” ya da Karşıyakalı Olmak: Kimlik Oluşumunda Aidiyet Ekseni / Demet Satılmış
24. Kentlileşme Ortamında Kimlik Olarak Hemşehrilik ya da Bir Hemşehri İlişki Ağı Etnografisinin Düşündürdükleri / Engin SarıV. “Öteki” Olarak Kimlik ya da Batı Gözüyle Türk İmgesi

25. Avusturya Penceresinden: Tarihten günümüze Avrupa’da Imago Turci / Kerstin Tomenendal
26. Batı Edebiyatında İki Öteki: Marlowe’un Maltalı Yahudi ve Büyük Timur Piyeslerinde Yahudiler ve Osmanlı Türkleri / Gönül Bakay
27. Balkanlarda Osmanlı’nın İzlerinden Günümüz Marketlerinde T.C. Ürünlerine: Moldova’da Türk ve Türkiye İmgesi / Mariana Popescu
28. Batı Metinlerinde Birbirine Karşıt Türk İmgeleri: “Geceyarısı Ekspresi” ve “Türkler Çocuklarla Öylesine Harikalar ki”de Türkler / Mehmet Ali Çelikel
29. Öteki’ne Bakış: Batılı ve “Öteki” Türk Kimlikleri Arasındaki İlişkinin Amerikan Sinemasında İmgelenmesi / Aslıhan Tokgöz Onaran
30. Doğu–Batı Perspektifinden Ferzan Özpetek Sinemasında Kültürel Kimlik Tasarımı / Mustafa Sözen