Mutlu Binark

 

Hacettepe Üniversitesi

Bilişim ve Enformasyon Teknolojieri Ana Bilim Dalı Başkanı

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

İletişim Fakültesi

Sosyal Bilimler Ens. Üst Katı- Beytepe/06800 Ankara

 

Tel.: +90 312 297 6230/120

E-posta: binark@hacettepe.edu.tr

 

Prof. Dr. Binark TKAG üyeliği sırasında Gazi Üniversitesi öğretim elemanıydı.