Publications

Kültür ve Modernite (Culture and Modernity). Eds. G. Pultar, E.

İncirlioğlu and B. Akşit. Istanbul: Tetragon Yayınları, 2003. Please click.

  

Türk(iye) Kültürleri (Cultures of Turks/Turkey). Eds. G. Pultar and T.Erman.

Istanbul: Tetragon Yayınları, 2005.Please click.

  

Kimlikler Lütfen: Türkiye Cumhuriyeti'nde Kültürel Kimlik Arayışı ve

Temsili (ID Cards Please: Quest for and Representation of Cultural

Identity in Republic of Turkey). Ed. G. Pultar. Ankara: ODTÜ Yayıncılık,

2009. Please click.

 

Karaelmas 2009: Medya ve Kültür. (Black Diamond 2009: Media and

Culture). Eds. N. Türkoğlu and S.T. Alayoğlu. İstanbul: Urban Çeviri

Hizmetleri Ltd. Şti., 2009.Please click.

 

Imagined Identities: The Formation of Identity in the Age of Globalization. Ed.

Gönül Pultar. 2014. Syracuse University Press. Please Click.

 

"Mekan ve Kültür (Space and Culture)". Ed. Emine İnciroğlu and Barış Kılıçbay.

2011. Tetragon Press. Please click.

 

Ağır Gökyüzünde Kanat Çırpmak (Flapping Wings in Heavy Skies).

Edited by Gönül Pultar. Tetragon Press. 2012. Please click.

 

Geçmişten Geleceğe İdil-Ural” (The Volga-Ural from the Past to the

Future). In preparation.

 

Yüce Dağdan Aşan Yollar Bizimdir” Ed. Gönül Pultar, 2016. Cultural Studies Association of Turkey. Please Click.