Derneğimizden Haberler

 

bülten-53  yayımlandı.

 

Açmak için tıklayın.

 


 

rüzgâr değil yaprağı kımıldatan:

 

Türkiye’de Çevre Sorunlarının Kültürel Boyutlarına Yeni Bakışlar

 

Derneğin 2015 yılında düzenlediği “Çevre ve Kültür” başlıklı sempozyuma sunulan bildirilerden bir seçki, Gönül Pultar ile Emine Onaran İncirlioğlu tarafından derlenerek rüzgâr değil yaprağı kımıldatan: Türkiye’de Çevrenin Kültürel Boyutlarına Yeni Bakışlar adıyla, Kültür Araştırmaları Derneği ile Ürün Yayınları ortak yayını olarak Mart 2019’da yayımlandı.

Başlığını Mustafa Şerif Onaran’ın bir şiirinden alan yapıt, iki derleyenin “Yaprağı Kımıldatan Kültürel Dinamikler, Çevre Konusunda Esen Yeni Rüzgârlar” başlıklı girişinden sonra, uluslararası yazar kadrosuyla, biri ülkedeki durumu, diğeri çevre konusunda uluslararası ölçütleri yansıtan iki bölümde yer alan sekiz makaleden oluşuyor.

İlk bölümde eski ODTÜ öğretim üyesi, ABD’de Roger Williams Üniversitesi’nden emekli Mete Turan Türkiye’nin bulunduğu bölgede geniş bir tarihsel ufuk turu yapıyor, yapılı çevrede mimarlık kültürü ile kimlik ilişkisini tartışıyor. Viyana Üniversitesi’nden Gabriele Rasuly-Paleczek, iç göçün kırsal çevreyi etkileyişine odaklanıyor. Bilkent Üniversitesi'nden Deniz Altay Baykan ve Kumru Arapgirlioğlu, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin dönüşümleri tarihçesini aktarıyorlar.

İncirlioğlu’nun düzenlediği, kentsel ve kırsal dönüşümün çevresel, kültürel ve toplumsal boyutlarının ele alındığı yuvarlak masa toplantısına katılan Cihan Uzunçarşılı Baysal, Baran Alp Uncu, Başak Deniz Özdoğan, Betül Duman ve Asuman Türkün gibi sosyolog, siyaset bilimci ve şehircilik uzmanları, özellikle kentsel dönüşümün getirdiği sağlık sorunlarını ve ekolojik hasarı ortaya seriyor.

İkinci bölümde Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu müdürü Ufuk Özdağ, çevre konusunda beliren, “toprak etiği,” “ekolojik bilinç,” “doğa koruma” ve “yabanıl alan” gibi yeni kavramlar ve benimsenmesi gereken ilkeler üzerinde duruyor. ODTÜ’den emekli şehir ve bölge planlamacı Murat Balamir günümüzde “risk toplumu kültürü” edinmenin gereklerini açıkladıktan sonra özellikle doğal afet konusunda ülkede yapılan yanlışlara parmak basıyor. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Zafer Parlak, çevreci olmadığı halde “yeşil göz boyama” ile tüketiciyi aldatan kuruluşlara dikkat çekerek “yeşil okuryazarlık”ın önemini vurguluyor.

Son olarak, Başkent Üniversitesi’nden Özge Aksoy-Serdaroğlu kültür araştırmaları ile edebiyat çalışmalarının kesiştiği noktada bir yeniliğe imza atıyor, İkinci Yeni şairi Oktay Rıfat’ın dizeleri yoluyla, ülkede nadiren görülen çevreci eleştiri örneği sunuyor.

 

 

Gönül Pultar ve Emine O. İncirlioğlu, der. rüzgâr değil yaprağı kımıldatan: Türkiye’de Çevrenin Kültürel Boyutlarına Yeni Bakışlar . Ankara: Kültür Araştırmaları Derneği ve Ürün Yayınları, 2019. 344 sayfa. 30 TL. Dernek ofisinden veya <bilgi@kulturad.org>’a yazarak temin edilebilir.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

The Turkish-American Conundrum: Immigrants and Expatriates Between Politics and Culture Yayımlandı

 

KAD tarafından 2014 ve 2016’da düzenlenen sırasıyla “Introduction to Turkish-American Studies” (Türk-Amerikan Araştırmalarına Giriş) başlıklı çalıştay ile “Turkish-American Studies” (Türk-Amerikan Araştırmaları) başlıklı sempozyuma sunulan bildirilerden bir seçkinin makaleye dönüşmüş metinlerini içeren The Turkish-American Conundrum: Immigrants and Expatriates Between Politics and Culture (Türk-Amerikan Muamması / Kelime Oyunu: Politika ile Kültür Arasında Göçmenler ve Gurbetçiler) adlı derleme, İngiltere’de Cambridge Scholars Publishing tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında yayımlandı. Her iki toplantıda eş-düzenleyiciler olmuş olan Belma Ötüş Baskett, Louis Mazzari ve Gönül Pultar, eş-derleyenler olarak yayıma hazırlamayı üstlendiler.

Derleme, üç derleyenin kaleme aldığı “From Hi Jolly to the Blonde Belly-Dancer, a Multi-faceted Conundrum” (Hi Jolly'den Sarışın Oryantal Dansöze) başlıklı Giriş’ten sonra, ABD’de yaşayan Türkler ile Türk kökenli Amerikalılara ayrılmış bölümde Justin McCarthy, Belma Baskett, Zeynep Kılıç, Zafer Parlak ve Tahire Erman, on dokuzuncu yüzyıldan günümüze, onların karşılaştıkları durumları, yaşadıkları sorunları, uyum güçlüklerini ve bütün bunlara buldukları çözüm yollarını, aralarında yazar olanların da eserlerini tartışıyorlar.

İkinci bölüm Türkiyedeki Amerikalılara ayrılmış. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi’nde Amerikan Tarihi dersi vermiş olan Louis Mazzari deneyimlerini aktarırken; Ralph Poole, on yıla yakın İstanbul'da yaşamış siyahi yazar James Baldwin’in bu kentte deneyimlerine değiniyor. Son olarak Gönül Pultar, Türk kökenli Amerikalılar üzerine yapılan çalışmalar üzerine bir değerlendirme sunuyor.

 

Gönül Pultar, Louis Mazzari ve Belma Ö. Baskett, der., The Turkish-American Conundrum: Immigrants and Expatriates between Politics and Culture. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. 215 sayfa. £61.99.

 

 

 

 

 

 

    

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


bülten 53

 

 

bülten'in 53. sayısı çıktı. Açmak için başlığa ya da antete tıklayınız.

 

Haberleşme Listemiz

 

bilimselhaber@kulturad.org

 

Elektronik haberleşme listemiz, Aralık 2015 itibarıyla 1553 üyeye ulaştı. Listeye üye olmak için yukarıdaki başlığı tıklayınız.

 


Üyelik Başvurusu

 

Derneğe üye olmak üzere başvurmak için yukarıdaki başlığı tıklayınız.